kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je jiný název pro srdečně-cévní onemocnění.