kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění je jiný název pro srdečně-cévní onemocnění.

Viz také kardiovaskulární.