ilegální drogy

Ilegální drogy je jiný název pro nelegální návykové látky.