fotokompozit

Fotokompozit (někdy jen zkráceně kompozit) je materiál, který se v zubním lékařství používá k tvorbě tzv. „bílých plomb“ (jeden z typů konvenčních výplní) a inlayí. Fotokompozity se skládají z přibližně 70 % skleněných a křemenných částic a přibližně 30 % tzv. monomerů (především metylmetakrylátu) – tedy látek, ze kterých po „vytvrzující“ chemické reakci vznikají polymery, v tomto případě speciální plasty (např. polymetylmetakrylát, PMMA).

Související příspěvky: