oční vada

Oční vada neboli zraková vada je dlouhodobě trvající (nebo pomalu se vyvíjející) vada zraku, kterou lze v mnoha případech napravit nošením vhodných brýlí, kontaktních čoček nebo operačním zákrokem. Mezi nejčastěji se vyskytující oční vady se řadí krátkozrakost, dalekozrakost, vetchozrakost a astigmatismus. Mezi oční vady dále patří tupozrakost a věkem podmíněná makulární degenerace.

Viz také refrakční vada.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Oči