Evropská léková agentura

Evropská léková agentura neboli EMA (zkratka pochází z anglického názvu European Medicines Agency) je agentura Evropské unie (EU), která zodpovídá za hodnocení a dohled nad léčivými přípravky. V letech 1995–2004 působila pod zkratkou EMEA. Agentura byla založena v roce 1995 a jejím hlavním úkolem je registrovat a kontrolovat léčivé přípravky v EU. Společnosti u ní mohou zažádat o jednotnou registraci pro své výrobky, kterou vydává Evropská komise a která jim umožňuje prodávat registrované léčivé přípravky v celé EU a EHP. Díky centralizovanému postupu s velmi širokým záběrem je EMA schopna většinu skutečně inovativních léků prodávaných v EU zaregistrovat.

Mezi úkoly agentury patří:

  • usnadňovat vývoj léků a jejich dostupnost,
  • vyhodnocovat žádosti o registraci léků,
  • kontrolovat bezpečnost léků během jejich životního cyklu,
  • poskytovat informace zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

Výhodou pro členské státy EU je např. hodnocení a konečné schválení nového léčivého přípravku na celoevropské úrovni. EMEA (resp. později EMA) původně sídlila v Londýně, v březnu 2019 byla přesunuta do nizozemského Amsterodamu.