EMEA

EMEA je zkratka pro Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků neboli Evropskou agenturu pro hodnocení léčiv. Zkratka pochází z anglického názvu European Medicines Evaluation Agency. Tento název dnešní Evropské lékové agentury (EMA) se používal v letech 1995–2004.

Viz také EMA.