PT

PT je zkratka pro protrombinový čas.
Vyhledat „PT“ na NZIP