kontraindikace

Kontraindikace je jakékoli onemocnění či obecně stav pacienta, při kterém není možné (je zakázáno) použít konkrétní metodu či lék.

Příklady:

  • Jednou z (mnoha) kontraindikací k léčbě warfarinem jsou jícnové varixy (tzn. varixy uvnitř jícnu). Znamená to, že je-li o pacientovi známo, že má jícnové varixy, lékař mu za žádných okolností nesmí předepsat warfarin. V opačném případě by jej ohrozil na životě, neboť warfarin snižuje srážlivost krve a v případě prasknutí jícnového varixu by pacient mohl vykrvácet do trávicího traktu.
  • Velké množství léků je kontraindikováno v období těhotenství či kojení. Pokud by některé z těchto léků užívaly těhotné či kojící ženy, mohly by vystavit riziku své dítě.

Odvozené sloveso je kontraindikovat.

Opakem kontraindikace je indikace.