dostupnost zdravotní péče

Dostupnost zdravotní péče lze posuzovat z několika různých pohledů; těmi nejčastěji zmiňovanými jsou místní dostupnost a časová dostupnost, dále lze rozlišovat ekonomickou dostupnost, odborně medicínskou dostupnost a organizační dostupnost. Dostupnost zdravotní péče je vždy nutné posuzovat z hlediska pacienta, který zdravotní péči potřebuje.

Související příspěvky: