Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Dostupnost zdravotní péče
ČLÁNEK

... Věděli jste, že zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit místní a časovou dostupnost zdravotních... ... a časovou dostupnost zdravotních služeb prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, s nimiž... ... zdravotním pojištění . Konkrétní lhůty vyjadřující místní a časovou dostupnost zdravotních služeb...

Základní návod k používání zdravotní péče
ČLÁNEK

... péče. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, přichází na řadu léčba u ambulantních specialistů... ... či v nemocnici. Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotní péče, poskytovaná zejména zdravotnickými... ... jej a pak rozhodne, jestli může pacienta léčit sám anebo jestli jeho zdravotní stav vyžaduje odbornou péči. Stejně...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

... dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní. Lůžková péče Lůžkovou péčí se rozumí zdravotní péče... ... Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče... ... má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí. Druhy a formy Zdravotní péče je soubor činností...

Role zdravotních pojišťoven, s čím se na ně lze obrátit
ČLÁNEK

... pojistného od plátců pojistného v souladu s právními předpisy, zajištění dostupnosti zdravotních služeb... ... o jim poskytnutým Pojmem zdravotní služby se rozumí poskytování zdravotní péče zdravotnickými... ... Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejichž prvořadou rolí je provádění...

Čekací a objednací doby pacientů na zdravotní výkony
ČLÁNEK

... Ze zákona máte stejný nárok na kvalitní a dostupnou zdravotní péči jako každý jiný pojištěnec... ... nařízením vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. Pokud je čekací doba... ..., který se účastní systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. Zdravotní pojišťovny...

Desatero správné péče o vnitřní vodovod
ZDROJ

... i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu... ..., na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Osvětový materiál Státního zdravotního...

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
ČLÁNEK

... dostupnost informací o onemocnění samotném, možnostech léčby a Následná péče je zdravotní péče poskytovaná... .... Shromažďovat informace a údaje o dostupnosti lékařské péče a o pacientech (s jejich výslovným souhlasem... ..., Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví...

Když nelze onemocnění vyléčit
ČLÁNEK

... o zdravotních službách definuje lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout ambulantně... ... péče je zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta (podle zákona o zdravotních... ..., a aby si rozmyslel, jaká by měla být péče o něj ve chvíli, kdy jej onemocnění omezí natolik, že bude potřebovat pomoc...

AVMinority, z.s.
ČLÁNEK

... nemoci,… " >zdravotní péče pro pacienty s AVM v ČR, její dostupnosti, poskytování informací... ... o dostupnosti této zdravotní péče v rámci ČR i států EU a zprostředkování kontaktů. ... ... ve svém oboru. Odvozené… " >diagnostice a léčbě, zasazení se o zlepšování Zdravotní péče...

Práva a povinnosti pojištěnce
ČLÁNEK

... a odstranění nemoci,… " >zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním, na poskytnutí informací... ... na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče... ... se rozumí poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky a činnosti jiných odborných pracovníků...

Zobrazeno 1 až 10 z 34