karcinogenita

Karcinogenita je schopnost (nějaké látky nebo záření) vyvolat vznik zhoubného nádoru.

Viz také karcinogen.