inkompatibilita

Inkompatibilita znamená „neslučitelnost“. Například inkompatibilita krevních skupin znamená, že příjemce a případný dárce mají natolik odlišné krevní skupiny, že dárcovu krev nelze použít k transfuzi do těla příjemce.

Odvozené přídavné jméno je inkompatibilní.

Opakem inkompatibility je kompatibilita (slučitelnost).