tromboprofylaxe

Tromboprofylaxe je preventivní opatření, jehož cílem je předejít vzniku trombózy u člověka, kterému tento nebezpečný stav z jakéhokoli důvodu hrozí. Některé skupiny lidí totiž mají vyšší riziko vzniku trombů než běžná populace. Tromboprofylaxe se často používá např. u pacientů po operaci, neboť při pobytu v nemocnici se pohybují výrazně méně než za normálních okolností (nebo téměř vůbec) a jsou tak více ohroženi vznikem trombózy.

Odvozené přídavné jméno je tromboprofylaktický.

Viz také trombus, profylaxe.