JIP

JIP je zkratka pro jednotku intenzivní péče.
Vyhledat „JIP“ na NZIP