inkubační doba

Inkubační doba je doba, která uplyne mezi infekcí konkrétním patogenem a objevením prvních příznaků infekčního onemocnění, které tento patogen způsobuje.