zdravotnictví

Zdravotnictví je zkrácený název pro zdravotní systém.