přenosná dětská obrna

Přenosná dětská obrna je jiný název pro poliomyelitidu.
Vyhledat „přenosná dětská obrna“ na NZIP