přenosná dětská obrna

Přenosná dětská obrna je jiný název pro poliomyelitidu.