virová clearance

Virová clearance je doba, která uplyne do okamžiku, kdy daný virus již nelze detekovat dostupnými laboratorními metodami. V tomto okamžiku se imunitnímu systému (třeba i s podporou léčby) podařilo virus účinně zlikvidovat. Virová clearance se může výrazně lišit jak u různých virů, tak u různých lidí, kteří jsou infikováni stejným virem.