bronchoalveolární laváž

Bronchoalveolární laváž neboli BAL (zkratka pochází z anglického názvu bronchoalveolar lavage) je diagnostická metoda, která se někdy používá při vyšetření dolních dýchacích cest. Provádí se velmi podobně jako bronchoskopie – ovšem s tím rozdílem, že navíc je proveden „výplach“ (laváž) dolních dýchacích cest pomocí stanoveného množství fyziologického roztoku. Tato tekutina (po výplachu obsahující biologický vzorek, který lékař potřebuje) je poté zpět odsáta, aby byla následně prozkoumána v laboratoři.

Viz také bronch(o)-, plicní sklípky (lat. alveoli), laváž.