Brocovo centrum řeči

Brocovo centrum řeči neboli Brocova oblast je oblast v mozku, která kontroluje pohyb jazyka, rtů a hlasivek. Lidé s poškozenou Brocovou oblastí (například v důsledku cévní mozkové příhody) nemohou mluvit, ale rozumí ostatním lidem.