pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby zahrnují posuzování schopnosti k práci. V některých případech může pracovnělékařskou prohlídku provést registrující praktický lékař. Obvykle tak činí smluvní praktický lékař firmy. Posuzuje schopnost individuálního pracovníka k činnosti, definované v žádosti, na podkladě výpisu ze zdravotní dokumentace pracovníka od jeho praktického lékaře a vlastního vyšetření v ordinaci. Posudek má svoje evidenční číslo a musí obsahovat podpis pacienta, jako vyjádření souhlasu s posudkem.
Vyhledat „pracovnělékařské služby“ na NZIP