pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby zahrnují posuzování schopnosti k práci a kontrolu pracovních podmínek. V některých případech může pracovnělékařskou prohlídku provést registrující praktický lékař. Obvykle tak činí všeobecný praktický lékař nebo pracovní lékař na základě smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb. Posuzuje schopnost individuálního pracovníka k činnosti, definované v žádosti, na podkladě výpisu ze zdravotnické dokumentace pracovníka od jeho praktického lékaře a vlastního vyšetření v ordinaci. Posudek má svoje evidenční číslo a musí obsahovat podpis pacienta, jako vyjádření souhlasu s posudkem. V rámci smlouvy o pracovnělékařských službách vykonává lékař také periodické kontroly pracoviště.

Viz také pracovní lékařství.