pracovní lékařství

Pracovní lékařství je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí z povolání.

Odvozené přídavné jméno je pracovnělékařský, lékař specializující se na pracovní lékařství se nazývá pracovní lékař.

Viz také nemoci z povolání, lékařství.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Nemoci z povolání