vnímavost (k infekci)

Vnímavost v kontextu nějakého infekčního onemocnění znamená, že daný jedinec nemá dostatečnou odolnost vůči určitému patogenu. Pokud je imunitní systém vnímavého jedince tomuto patogenu vystaven, nedokáže zabránit infekci ani rozvoji onemocnění.

Viz také infekce.