herní specialista

Herní specialista v českých nemocnicích zatím není zcela běžný a jeho postavení dosud není legislativně ukotveno, v řadě zemí je však plnoprávným členem ošetřujícího týmu a společně se zdravotnickými pracovníky a dalšími pomáhajícími profesionály, kteří s dítětem přicházejí v nemocnici do kontaktu, hledá účinné cesty, jak eliminovat možný negativní dopad hospitalizace na dítě a jeho blízké. Jeho hlavním pracovním nástrojem je široce pojatá hra, již využívá nejen pro naplňování volného času hospitalizovaných dětí, ale také k detekci jejich méně nápadných signálů případné úzkosti, stresu či nejistoty. Hra má velký význam rovněž v individualizované přípravě dětí na vyšetření a terapeutické zákroky. Působení odborně vyškolených herních specialistů prokazatelně zkracuje dobu hospitalizace, urychluje uzdravování, snižuje používání tlumící medikace, usnadňuje léčbu a přispívá k dobré a otevřené komunikaci mezi dítětem, jeho doprovodem a nemocničním personálem.

Související příspěvky: