protidestičkové léky

Protidestičkové léky je jiný název pro antiagregancia.
Vyhledat „protidestičkové léky“ na NZIP