protidestičkové léky

Protidestičkové léky je jiný název pro antiagregancia.