Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 5

Otevřít filtraci
U 2–15 % pacientů s CMP nebo TIA se objeví do 12 měsíců od první CMP další epizoda mozkové mrtvice; do 5 let je to dokonce mezi 25 a 42 %. Proto je nesmírně důležitá i sekundár...
Nejdůležitějším faktorem při akutním infarktu myokardu je čas. Každá minuta, po kterou věnčité tepny nezásobují srdce, jej poškozuje a čím dříve jsou postiženi léčeni, tím větš...
Hlavní příčinou ICHDK je ateroskleróza a jako u všech onemocnění, která mají tuto příčinu, je možné její riziko významně snížit řadou preventivních opatření. Ateroskleróza omez...
Termínem dilatační kardiomyopatie (DCM) označujeme stav, kdy dochází k rozšíření (dilataci) jedné nebo obou srdečních komor. Jedná se o nejběžnější typ onemocnění srdečního sva...
Cílem léčby anginy pectoris je zmírnit její příznaky a předcházet infarktu. Včasná diagnóza je důležitá, aby bylo možné co nejdříve nasadit léčbu zpomalující progresi onemocněn...

Zobrazeno 1 až 5 z 5

Kategorie

Typ

Počet výsledků