kyslíková terapie

Kyslíková terapie je jiný název pro oxygenoterapii.

Viz také terapie.