diabetologie

Diabetologie je lékařský obor, který se zabývá výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění diabetu mellitu. Diabetologii lze považovat za specializované odvětví endokrinologie.

Odvozené přídavné jméno je diabetologický, lékař specializující se na diabetologii se nazývá diabetolog.

Viz také diabetes mellitus, -ologie.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Diabetes (cukrovka)