infekční lékařství

Infekční lékařství je jiný název pro infektologii.

Viz také infekce.