autologní transplantace

Autologní transplantace je transplantace, při níž transplantovaná tkáň nebo orgán pochází od stejného jedince. Například pacientovi před cytostatickou léčbou je odebrána kostní dřeň, a po léčbě je transplantována zpět do jeho organismu.

Viz také transplantace.