dekompenzace

Dekompenzace je neschopnost orgánu nebo orgánového systému udržovat určité onemocnění v přijatelných mezích. Jinými slovy se jedná o selhání kompenzačních mechanismů. K dekompenzaci může dojít v důsledku únavy, stresu, přidružené nemoci (někdy i banální), nedodržení léčby nebo stáří.

Příklady:

Viz také kompenzace.