RVEF

RVEF je zkratka pro ejekční frakci pravé komory.