jaterní testy

Jaterní testy je souhrnné označení pro soubor několika biochemických vyšetření z krve, který se vytvořil v průběhu mnoha let. Vyšetření jaterních testů poskytuje lékaři základní, ale velice cenné informace o patologických procesech probíhajících v játrech. Jaterní testy zahrnují vyšetření jaterních enzymů, žlučových barviv, krevní bílkoviny a srážlivosti krve.

Vyšetření jaterních testů se provádí při podezření na jaterní onemocnění, při vyšetření pro jiná onemocnění, které mohou mít vztah k funkci jater, při kontrole vedlejších účinků některých léků, při předoperačním vyšetřením a v rámci preventivních vyšetření.

Hraniční hodnoty jaterních testů vyžadují obvykle kontrolu s odstupem, nápadně změněné hodnoty vedou lékaře k požadavkům na režimová opatření, opakování testů s odstupem a další vyšetření k objasnění příčiny.

Viz také játra.