Jak překonat duševní trauma

Děsivé události mohou působit traumaticky. Postižené osoby jsou vystaveny extrémnímu strachu a ztrátě kontroly. Některé okolnosti a vlastnosti však mohou fungovat jako „ochranný štít“. Traumatická zátěž je někdy tak masivní, že může vést k takzvané posttraumatické stresové poruše nebo jiným poruchám v důsledku traumatu (např. k depresím). Traumaterapie pomáhá zvládnout to, co člověk nedokáže uchopit.


  • Posttraumatická stresová porucha: diagnóza

    Posttraumatická stresová porucha (PTSD) znamená opožděnou nebo prodlouženou reakci na velkou zátěž nebo ohrožení. Kromě toho existuje možnost, že po opakované nebo přetrvávající extrémní zátěži (např. tělesné nebo sexuální zneužívání v dětství, případně mučení) dojde k trvalé změně osobnosti.

  • Duševní trauma: co to je?

    Pojem trauma se v posledních desetiletích používá stále častěji, i když v různých souvislostech. V odborné terminologii se tento výraz používá pro akutní těžké zranění (např. polytrauma po těžké dopravní nehodě) a pro psychicky výjimečné situace („psychotrauma“) vyvolané událostmi, které postiženého člověka zasáhnou (např. násilný čin, válka nebo katastrofa) a které představují ohrožení života nebo fyzické integrity postiženého člověka nebo jeho blízkých.