COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty provedených PCR testů s korekcí na opakovaně pozitivní (kontrolní) testy, a to bez rozdílu způsobu úhrady (tedy včetně samoplátců), na COVID-19 za celou ČR podle hlášení laboratoří (rychlotesty nejsou do přehledu zařazeny). Tento přehled je k dispozici od 1. srpna 2020 z důvodu úplnosti nahlášených dat jednotlivými laboratořemi na individuální úrovni. V předchozím období existuje riziko neúplnosti těchto individuálních dat a proto do 31. července vycházíme pouze z dat agregovaných, která však neumožňují složitější analytické výpočty.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 3. 2020 – 2. 12. 2020
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů podle krajů a okresů ČR
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje