COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic (v2)

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 včetně reinfekcí dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy, nahlášeno na krajskou hygienickou stanici).
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic (v2)
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje