COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic

Datová sada obsahující základní denní incidenční přehled osob s prokázanou nákazou COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic (datum hlášení, věk a pohlaví nakažené osoby, KHS, informace o místě a zemi nákazy). Datová sada je dostupná v nové verzi na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ .
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 4. 6. 2021 – 20. 10. 2021
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou dle hlášení krajských hygienických stanic
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje