COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří

Datová sada obsahující přírůstkové a kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří. Datová sada již není aktualizována a je nahrazena sadou dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/nakazeni-vyleceni-umrti-testy.csv .
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace neznámý
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 27. 1. 2020 – 20. 1. 2021
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic vč
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje