NZIP: Přehled rejstříkových pojmů

Datová sada obsahuje přehled všech pojmů, které jsou uvedeny v rejstříku pojmů Národního zdravotnického informačního portálu (nzip.cz). U jednotlivých rejstříkových pojmů je uveden jejich výklad. Identifikační čísla pojmů (rejstrikovy_pojem_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované pojmy. Některé pojmy byly rozpracovány, ale nebyly publikovány, některé budou publikovány v budoucnu.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
NZIP: Přehled rejstříkových pojmů
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje