dětská sestra

Dětská sestra poskytuje ošetřovatelskou péči dětem všech věkových kategorií a je odpovědná za její kvalitu. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky se podílí na preventivní, dispenzární, diagnostické, léčebné, rehabilitační i paliativní péči poskytované dětem.

Práce dětské sestry se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také sestra.