ACE-inhibitory

ACE-inhibitory je jiný název pro inhibitory ACE.