syndrom získané imunodeficience

Syndrom získané imunodeficience je plný český název pro běžně používanou zkratku AIDS.