SLE

SLE je zkratka pro systémový lupus erythematodes.