Ehlers–Danlosův syndrom

Ehlers–Danlosův syndrom je označení pro skupinu vrozených poruch pojivové tkáně, které se vyznačují mj. nadměrnou pohyblivostí kloubů a sníženou odolností kůže.

Viz také syndrom.