desenzibilizace

Desenzibilizace je starší označení pro specifickou alergenovou imunoterapii.