PET

PET je zkratka pro pozitronovou emisní tomografii.
Vyhledat „PET“ na NZIP