PET

PET je zkratka pro pozitronovou emisní tomografii.