tinnitus

Tinnitus neboli ušní šelest je pociťovaný sluchový vjem ve chvílích, kdy v okolí nejsou žádné odpovídající zdroje zvuku. Člověk postižený tinnitem může vnímat pískání, bzučení, zvonění, hučení či šumění v uších.

Viz také šelest.