psychoedukace

Psychoedukace je předávání srozumitelných informací o vzniku, příznacích a možnostech léčby pacientovi s duševním onemocněním. Pacient se zároveň učí, jakými způsoby může své onemocnění lépe zvládat. Psychoedukace může významně přispět k úspěchu léčby.

Viz také psycho-.