psychoedukace

Pod pojmem psychoedukace se rozumí, že člověku postiženému nějakým duševním onemocněním jsou předány srozumitelné informace o vzniku, příznacích a možnostech léčby jeho onemocnění. Pacient se zároveň učí, jakými způsoby může své onemocnění lépe zvládat. Psychoedukace může významně přispět k úspěchu léčby.