somatizace

Pojmem somatizace označují lékaři stav, kdy má člověk tělesné příznaky, pro které však nelze najít žádnou organickou příčinu. Má se za to, že potíže v tomto případě nějak souvisejí s celkovým psychickým rozpoložením člověka. Je důležité si uvědomit, že postižený člověk uváděné příznaky pociťuje velmi reálně a „nenamlouvá“ si je. V opačném případě se setkává s nepochopením, často i ze strany svého nejbližšího okolí.

Související příspěvky: