symptomatická hypertenze

Symptomatická hypertenze je jiný název pro sekundární hypertenzi.